• نام کاربری:

    •  
    • کلمه عبور:

    •  


بسمه تعالي
در حال حاضر پذيرفته شدگان جهت ثبت نام  و انجام مراحل اوليه ثبت نام به خدمات آموزشي دانشگاه ها معرفي مي گردند و  بدون صرف زمان و هزينه به دانشگاه  مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام مي نمايند.  اين فرآيندها در فصول مختلف آموزشي صورت مي پذيرد. نرم افزار ثبت نام الكترونيكي متقاضيان در دانشگاه ها با هدف ثبت نام از متقاضيان كه در اقصي نقاط ميهن اسلامي ساكن مي باشند، طراحي و ارائه گرديده است.